Strona główna

Sonda

Kto wygra wybory na wójta Gminy Puck ?:

Lokalni Przedsiębiorcy

Reklama

Reklama

NIE POZOSTAŃ CIENIEM - RODZINA BEZ ALKOHOLU

NIE POZOSTAŃ CIENIEM - RODZINA BEZ ALKOHOLU

W maju Zespół Szkół w Darzlubiu ruszył z kampanią „nie pozostań cieniem – rodzina bez alkoholu” propagującą walkę z nałogiem alkoholowym w środowisku naszych uczniów. Jest kontynuacją zeszłorocznego programu profilaktycznego, którego celem było wyeliminowanie palenia papierosów i zażywania tabaki przez młodzież. Tegoroczna akcja ma propagować walkę z nałogiem alkoholowym w środowisku dziecka. Przeprowadzone anonimowe ankiety wśród dzieci i młodzieży pokazują, że nie należy lekceważyć wpływu alkoholu na środowisko uczniów.

Pragniemy:

  • dostarczyć informacji na temat najbliższych punktów pomocy dla rodzin z problemem alkoholowym;
  • kształtować prawidłowe postawy reagowania na problem alkoholu w najbliższym środowisku;
  • uwrażliwić osoby z otoczenia rodzin z problemem alkoholowym do przeciwdziałania negatywnym postawom;
  • dostarczyć dzieciom i młodzieży wiedzy o działaniu alkoholu i jego skutkach na zachowanie i zdrowie człowieka.

Akcja szkoły w Darzlubiu prowadzona jest we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Powiatową Policji i pod honorowym Patronatem Wójta Gminy Puck.

W ramach kampanii przeprowadzone będą godziny wychowawcze w klasach na temat szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie i relacje międzyludzkie, a także uczniowie uzyskają informację, jak reagować w przypadku, gdy w środowisku rodzinnym dochodzi do nadużywania alkoholu. Zarówno w sklepach jak i w szkole rozpowszechniane są ulotki i plakaty nt. kampanii z informacją o miejscach, w których można uzyskać pomoc. Atrakcją będzie z pewnością występ teatru „Kurtyna”, który zaprezentuje spektakl poświęcony tematowi akcji. Odbędzie się pogadanka uczniów z przedstawicielami Policji i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o konsekwencjach prawnych używania alkoholu przez nieletnich oraz o tym, jak reagować w sytuacji, gdy w domu pojawi się alkohol w nadmiernych ilościach. Podczas zebrania rodzice zostaną zapoznani z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, spotkają się również z przedstawicielami w/w instytucji. Zaplanowano konkursy: informatyczny, plastyczny i literacki ,promujące życie bez nałogów. Ich rozstrzygnięcie nastąpi na uroczystym apelu podsumowującym całą akcję, najbardziej aktywni uczniowie zostaną nagrodzeni.

Sławomir Stromski - nauczyciel ZS w Darzlubiu

Temat na forum

Partnerzy Serwisu

Kto Nas LUBI :)

Przydatne Linki

 

Oddaj krew - Krew ratuje życie

 

 

 

Kliknij baner po szczegóły.

Ostatnie komentarze

Pogoda

Nasza pozycja w sieci

PRchecker.info