Strona główna

Sonda

Kto jest za (w związku z planami w zakresie ViaMaris) ?:

Lokalni Przedsiębiorcy

Reklama

Reklama

Ogłoszenie Sołtysa – Zebranie Wiejskie 2023

Na podstawie §11 ust. 1 statutu Sołectwa Połczyno zwołuję Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Połczyno.
Zebranie Wiejskie odbędzie się 28 marca 2023 r. o godz. 19.00
w Sali OSP w Połczynie
Proponowany porządek obrad:

I.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie jego prawomocności.
II.    Wybór protokolanta.
III.    Przedstawienie proponowanego porządku zebrania i jego przyjęcie.
IV.    Powołanie Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Sołeckiej.
V.    Zgłaszanie kandydatur, przygotowanie kart do głosowania.
VI.    Sprawozdanie z działalności za rok 2022.
VII.    Dyskusja.
VIII.    Rozdanie kart do głosowania, głosowanie.
IX.    Przedstawienie Planu Wydatków Sołeckich na rok 2023 r.
X.    Dyskusja.
XI.    Ogłoszenie wyników wyborów Rady Sołeckiej przez Komisję Wyborczą.
XII.    Wolne wnioski.
XIII.    Zakończenie zebrania.
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się, co najmniej 1/5 osób uprawnionych do głosowania, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 19.15. Uchwały podejmowane w drugi terminie są wiążące.

SOŁTYS SOŁECTWA POŁCZYNO
Dariusz Groenwald

Partnerzy Serwisu

Kto Nas LUBI :)

Przydatne Linki

 

Oddaj krew - Krew ratuje życie

 

 

 

Kliknij baner po szczegóły.

Ostatnie komentarze

Pogoda

Nasza pozycja w sieci

PRchecker.info