Strona główna

Sonda

Czy na Wielkanoc będzie śnieg ?:

Lokalni Przedsiębiorcy

Zebranie Wiejskie 2018 - podsumowanie

16 lutego 2018 roku na sali OSP Połczyno, odbyło się Zebranie Wiejskie.

Na zebranie zwołane przez Sołtysa Łukasza Korthals przybył zastępca wójta Jerzy Tkaczyk, Starszy Dzielnicowy naszego  Rejonu  st.asp. Artur Drzeżdżon oraz mieszkańcy Połczyna.

Na początku Sołtys przedstawił sprawozdanie za rok 2017.

W roku sprawozdawczym 2017 naszej wsi przyznano kwotę 26 488,00 zł. Z roku 2016 zostało 14 668,55, co dało razem 41 156,55 zł.

Kwotę rozdysponowano na potrzeby wsi, między innymi na: szkołę, Klub Kultury, siłownię, OSP, tablice z nazwami ulic, prace porządkowe, organizację Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Mikołajek dla dzieci, projekty oświetlenia ul. Cichej, Wesołej i Zachodniej, zakup płyt YOMB. Co dało razem kwotę 38 036,84 zł.

Sołtys poinformował o ważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w zeszłym roku i podziękowało osobom i firmom za pomoc w ich organizacji.
- 13 stycznia firma Schaap-Pol zasponsorowała wyjazd na koncert Golec Orkiestra mieszkańcom Połczyna;
- 22 stycznia, wieczór z kabaretem „Purtce”;
- 8 marca, Dzień Kobiet;
- 5 marca, reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich;
- 10 marca, wystawa tabakierek i medali z kwestą na remont kapliczki;
- 24 marca, rozpoczął się remont kapliczki;
- 25 kwietnia, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektro śmieci;
- 19 maja, koncert Piotra Rubika dzięki firmie Schaap-Pol;
- 1 czerwca, udział w Dniu Dziecka w Darzlubiu. Dochód został przeznaczony dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z naszych sołectw;
- 3 czerwca, festyn z okazji Dnia Dziecka;
- 23 czerwca, Sobótka;
- 22 lipca, Cyrk Warszawa;
- 11 sierpnia, w remizie OSP szkolenie medyczne dla mieszkańców;
- 27 sierpnia, Dożynki Gminne w Żelistrzewie;
- 27 listopada, Dzień Seniora

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez Sołtysa proponowanego podziału środków w kwocie 34 359,51 zł na rok 2018, który wygląda następująco:

1

Prace porządkowe, koszenie terenów zielonych

3 000,00 zł

2

Remont ul. Krótkiej i Łąkowej

2 000,00 zł

3

Remont ul. Spokojnej i Leśnej

2 000,00 zł

4

Oświetlenie ul. Kwiatowej, Nowej, Tulipanowej (pomiędzy Mickiewicza a Słoneczną), Narcyzowej (pomiędzy Kwiatową, a Zachodnią)

3 000,00 zł

5

Projekt chodnika wzdłuż ul. Puckiej

1 000,00 zł

6

Projekt chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej

1 000,00 zł

7

Dla Wiejskiego Klubu Kultury

1 000,00 zł

8

Remont ul. Cichej

2 000,00 zł

9

Remont ul. Mickiewicza, Nowej i  Bratkowej

9 000,00 zł

10

Remont ul. Sosnowej, Polnej i Świerkowej

4 500,00 zł

11

Do dyspozycji Sołtysa

2 859,51 zł

12

Dla OSP Połczyno

2 000,00 zł

13

Dla Szkoły Podstawowej w Połczynie

1 000,00 zł

Proponowany podział został przyjęty jednogłośnie.

Następnie zabrał głos Zastępca Wójta, który przedstawił dane na temat Gminy Puck oraz środków przeznaczonych przez Gminę na Sołectwo Połczyno.

Największe środki Gmina przeznaczyła na odbudowę szkoły w Połchowie i kanalizację na terenie Gminy.

Na rok 2018 na terenie Gminy Puck zaplanowano między innymi: budowę nowych i naprawy istniejących już ścieżek rowerowych, naprawę dróg powiatowych, ułożenie płyt YOMB na drogach gruntowych, termomodernizację szkół w Mieroszynie i Swarzewie oraz WDK w Strzelnie.

Od mieszkańców Połczyna do Gminy wpłynęło 334 671 zł, co daje 265 zł od mieszkańca. Gmina wydała na Sołectwo Połczyno prawie 1 800 000 zł,  co daje 1168 zł na mieszkańca.
Z tej kwoty ponad 30 000 przeznaczono na OSP Połczyno, sport i kulturę prawie 50 000 zł, 162 000 zł na remonty i utrzymanie dróg gruntowych, 4 000 zł na odłowienie bezpańskich psów, budowa oświetlenia, itd. Szczegółowe zestawienie na być dostępne na stronie www.gmina.puck.pl

Odnośnie gospodarki odpadami, od 1 kwietnia możemy się spodziewać podwyżki opłat za odbiór odpadów o 100%. Gmina ogłosiła przetarg, ale nie wyłoniła wykonawcy, w tej chwili ogłoszono kolejny przetarg. Podwyżka jest spowodowana podniesieniem cen za odbiór odpadów na składowiskach, kosztów transportu i wzrostem wielkości produkowanych przez nas odpadów.
W poprzednim roku na terenie Gminy Puck wyprodukowaliśmy 5 360 ton odpadów. 23 612 osób złożyło deklarację, co daje 227 kg odpadów rocznie na osobę czyli prawie 19 kilo miesięcznie.

Firma odbierająca śmieci nie będzie odbierać od rolników odpadów foliowych z gospodarstw. Ale nic straconego, firma P.P.H ASPOL Sp. z o.o. odbierze takie odpady bezpłatnie. Szczegóły na stronie aspol-net.pl

Poruszono po raz kolejny temat odwodnienia Nowego Osiedla – wice wójt potwierdza, że projekt jest w trakcie opracowywania. Kanalizacji na terenie Połczyna Bis, póki co nie będzie. Najpierw kanalizacja ma być budowana na terenie starszych miejscowości na terenie Gminy. Na „Bisie”, nastąpi rozbudowa oświetlenia.

W temacie starego wodociągu na ulicy Szkolnej, będzie robiony projekt.

Mieszańcy zwrócili uwagę na jakość ulicy Gdańskiej, jest to droga wojewódzka, Gmina ma przygotować i przekazać do Zarządu Dróg Wojewódzkich stosowne pismo.

Sołtys poruszył temat remontu Kapliczki i spytał zebranych mieszkańców czy są za tym, żeby kapliczkę dalej remontować. Jednogłośnie wszyscy stwierdzili, że tak. Także w najbliższym czasie pojawią się w sklepach w Połczynie puszki na datki. Na cele kapliczki Sołtys chce zakupić nowe ławki – na ten cel pieniądze już są, pieniądze są potrzebne na wykończenie betonowych schodów.

Pan Dzielnicowy niestety nie zabrał głosu, ponieważ został wezwany na interwencję.

Dodaj nowy komentarz

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Partnerzy Serwisu

Kto Nas LUBI :)

Oddaj krew - Krew ratuje życie

 

 

 

Kliknij baner po szczegóły.

Kalendarz wydarzeń

Ostatnie komentarze

Pogoda

Nasza pozycja w sieci

PRchecker.info